Het kind centraal

Voor zowel de gastkinderen als mijn eigen kinderen probeer ik een veilig en geborgen “thuis” te creëren waarbij de drie R-en (rust, reinheid en regelmaat) een belangrijke basis vormen. Hierbij is veel plaats voor de eigen “ik” van ieder kind en staat het kind centraal. Belangrijk is ook het contact met de ouders. De overdracht aan het begin en eind van de dag biedt de mogelijkheid om alles te bespreken, en mochten er tussendoor vragen zijn dan ben ik daarvoor altijd bereikbaar. Hoewel er een bepaalde dagindeling is, probeer ik waar mogelijk rekening te houden met het slaap- en eetritme van het individuele kind. Dit gaat allemaal in goed overleg met de ouders. De kinderen krijgen regelmatig een schone luier en tevens  ben ik actief bezig met zindelijkheidstraining waarbij ik de hygiëne niet uit het oog verlies.

 


Activiteiten

Ik lees de kinderen regelmatig voor, zing liedjes met ze en doe kleine spelletjes. Of we gaan verven, tekenen of plakken. Naast buiten spelen en wandelen doe ik af en toe ook wel eens een boodschap met de gastkindjes. Een uitstapje naar de kinderboerderij gebeurd natuurlijk ook zo nu en dan. En heel soms neem ik mijn gastkindjes mee met de bus en de trein. Het kabouterbos in Nunspeet is dan een mogelijkheid. Als wij met de bus en trein op pad gaan overleg ik dat altijd eerst met de ouders. Zij moeten hiervoor een formulier “toestemming vervoer” invullen. Vanaf zomer 2017 probeer ik wekelijks iets meer aan beweging te doen. Wij gaan dan lekker gymmen en dansen.Nieuwsbrief

Ik schrijf iedere week een nieuwsbrief, die in het weekend aan alle ouders van mijn gastkindjes per mail wordt verstuurd. In de nieuwsbrief schrijf ik een stukje wat wij op de verschillende dagen hebben gedaan. Als een bepaald gastkindje iets nieuws heeft geleerd wordt dit vaak ook even genoemd, net zoals een leuke opmerking van een gastkindje. De nieuwsbrief wordt opgevrolijkt met enkele foto’s die ik in die week heb gemaakt.

 

Copyright © Studio Zwolle - 2017


Activiteiten